Kontaktpersoner

Kontakta någon av oss om du har frågor och funderingar.

Styrelsen

Frikyrkan Ljusfallshammars styrelse

Johan Adolfsson

070-554 90 99

0122-433 73

Samuel Eriksson

070-794 01 19

0122-400 52

Ingvar Eriksson

070-657 14 72

0122-403 15

Christer Söderberg

070-620 97 58

0122-511 13

Samtal och själavård

När du behöver en medmänniska vid din sida

Elisabeth Eriksson

070-282 98 52

0122-400 52

Elisabeth Söderberg

070-297 43 25

0122-511 13

Ingvar Eriksson

070-657 14 72

0122-403 15

Christer Söderberg

070-620 97 58

0122-511 13

X
Hoppa till verktygsfältet