Kalender

Datum och tid för samling
20 oktober 10:00Möte
27 oktober 12:00Gemenskapsdag med matlagning
9 novemberCellgrupp kvinnor
10 november 9:00Cellgrupp män
16 november 15:00Lördagsbibelskola med Mats & Monica Nordén
16 november 19:00Kvällsmöte med Mats & Monica Nordén
24 november 9:00Bön
1 december 10:00Möte
7 december 14:00-18:00Bönedag
8 december 9:00-13:00Bönedag
15 december 10:00Församlingsmöte med nattvard
22 december 16:00Cafékväll med Håkan Isacson och LP-vänner
29 december 9:00Bön
Alla onsdagar 19:00Bön

2020

3 januari 19:00 Gemensam bön i Betania, Grytgöl
6 januari 17:00 Gemensam Bönevecka (Betania, Grygöl)
7 januari 19:00 Gemensam Bönevecka (Betania, Grytgöl)
8 januari 19:00 Gemensam Bönevecka (Frikyrkan,Ljusfall)
9 januari 19:00 Gemensam Bönevecka (Frikyrkan, Ljusfall)
10 januari 19:00 Gemensam Bönevecka (Sonstorp)
11 januari 19:00 Gemensam Bönevecka (Sonstorp)
12 januari 11:00 Gudstjänst i Sonstorp
17 januari 19:00 Israelsmöte med Hans o Eva Marklund
18 januari 16:30 Bibelskola med Hans o Eva Marklund
18 januari 19:00 Väckelsemöte med Hans o Eva Marklund
19 januari 10:00 Möte med Hans o Eva Marklund
28 januari 18:00 LP-möte i Gränden (Finspång)

2 februari 10:00 Årsmöte
7 februari 19:00 Gemensam bön i Ljusfallshammar
16 februari 10:00 Möte
23 februari 9:00 Bön

1 mars 10:00 Möte
3 mars 18:00 LP-möte i Gränden (Finspång)
6 mars 19:00 Gemensam bön i Sonstorp
7 mars 15:00 Bibelskola med Per-Arne Imsen (2 pass)
7 mars 19:00 Möte med Per-Arne Imsen
8 mars 10:00 Möte med Per-Arne Imsen
29 mars 10:00 Möte

3 april 19:00 Gemensam bön i Betania, Grytgöl
7 april 18:00 LP-möte i Gränden (Finspång)
9 april 19:00 Getsemanestund
13 april 10:00 Påskmöte
19 april 10:00 Församlingsmöte

1 maj 9:00-13:00 Arbetsdag
1 maj 19:00 Gemensam bön i Ljusfallshammar
2 maj 15:00 Bibelskola med Gert-Ove Liw
2 maj 19:00 Möte med Gert-Ove Liw
3 maj 10:00 Möte med Gert-Ove Liw

X
Hoppa till verktygsfältet