Bibelsamtal

I de sammankomster som vi kallar bibelsamtal läser vi olika kapitel i bibeln och det är fritt för var och en att ställa frågor eller berätta hur man upplever bibelordet. Vi vet att det är viktigt att studera bibeln eftersom vår tro är grundad i de ord som står där. Vi tror att Gud, genom bibeln, talar till människor i alla tider. Bibeln är ett rättesnöre som ger oss kunskap om vägen till frälsning genom Jesus Kristus. Hebr. 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 

 

X
Hoppa till verktygsfältet